Provoz a servisní služby v době koronavirových omezení

Servisní služby na území Slovenské republiky probíhají od 27.5.2020 téměř bez omezení.

Vážení obchodní partneři,

dle bilaterální dohody vlád České a Slovenské republiky je od 27.5.2020 umožněn krátkodobý přeshraniční pohyb mezi těmito státy. Servisní zásahy, které je možné provést v rozsahu 48 hodin, probíhají nyní normálně, samozřejmě se zřetelem na dodržování bezpečnostních opatření.

Rozsah servisních služeb na území České republiky není nijak omezen. Naši akreditovaní servisní technici jsou poučeni o pravidlech bezpečného pohybu na pracovišti a jsou vybaveni ochrannými prostředky. Žádáme naše zákazníky, aby v případě servisní návštěvy našich techniků podnikli veškerá doporučená bezpečnostní opatření k prevenci přenosu nákazy. 

Děkujeme za pochopení.