Automatická kontrola optických hranolů, polygonů, úhlových měrek

Vysoká stabilita a přesnost měření úhlů, kontrola optických hranolů, klínů, úhlových měrek a dalších. S novým automatickým systémem Prism Checker zvládnete snadno a rychle.

Vysoce stabilníoptické měření úhlu optických hranolů, polygonů, klínů a úhlových měrek od velikosti 2mm2. Automatický Prism Checker sestává z:

  • Taylor Hobson digitálního Ultra Autokolimátoru s vysoce přesným (0,2 sec) a stabilním měřením v rozsahu 1800 sec
  • Aerotech rotačního stolku, který zajišťuje pohyby a polohování přesněji než 1 sec
  • Intuitivního software pro snadnou tvorbu, ukládání a opakované použití programů, s detailním výstupem

Nejistota čtení na kterékoli měřené ploše v ose X je max. ±0,5 úhlové vteřiny

Nejistota čtení na kterékoli měřené ploše v ose Y je max. ±1 úhlová vteřina

Více informací najdete zde