Záznam webináře o analýze měření kuličkových šroubů a matic

Mohl by Vás zajímat záznam webináře o měření kuličkových šroubů a kuličkových matic. (EN)

Hlavní aplikační manažer společnosti Taylor Hobson, pan Richard Smith, se v tomto webináři zabýváměřením a analýzou harmonických šroubovice, texturou povrchu a axiálním tvarem, což jsou charakteristiky kritické pro funkčnost a bezhlučnost kuličkových šroubů a kuličkových matic. Také se pověnuje korekci úhlu šroubovice, gotickému oblouku, atd.