Od pronájmu ke koupi

Potřebujete měřit přesně a hned, ale Váš letošní investiční rozpočet byl již vyčerpán? Máme pro Vás zajímavé řešení.

Přístroje, které byly využívány jako předváděcí, jsou nyní výhodně nabízeny zákazníkům v režimu „Od pronájmu ke koupi“. Výrobce vychází vstříc zákazníkům, kteří nechtějí kupovat „zajíce v pytli“, ale před rozhodnutím o nákupu raději prověří skutečné kvality zařízení v reálných podmínkách. Navíc, za výhodných cenových a platebních podmínek.

Podmínky programu Od pronájmu ke koupi:

  • Doprava, pojištění, instalace, uvedení do provozu a školení autorizovaným dodavatelem je vždy hrazena zákazníkem, tyto náklady jsou fixní, bez nároku na slevu z této částky.
  • Standardní doba pronájmu přístroje, v případě, že je zákazník rozhodnut pro jeho následnou koupi,  je 2-3 měsíce, náklady pronájmu na toto období jsou splatné předem, spolu s objednávkou.
  • V případě, že se zákazník rozhodne přístroj koupit, 40% z částky uhrazeného pronájmu bude odečteno z kupní ceny přístroje.
  • Prodloužený pronájem přesahující standardní dobu pronájmu je možný, ale musí být předem sjednán počet měsíců a jeho náklady
  • V případě, že zákazník nemá v úmyslu zařízení zakoupit, minimální možná doba pronájmu je 12 měsíců, současně náklady na balení a dopravu přístroje zpět k výrobci jde k tíži zákazníka.
  • Obalový materiál, ve kterém bylo zařízení dodáno, musí být uskladněno v místě zákazníka, aby bylo možné jej na konci sjednané doby pronájmu opět použít.
  • Náklady na servis zařízení, v případě zavinění poruchy zákazníkem, se řídí Podmínkami a ceníkem servisu příslušného autorizovaného dodavatele.
  • Program Od pronájmu ke koupi je platný do 31.12.2019.