LuphoScan

Absolutní měření vzdálenosti s přesností nanometrů, založené na technologii MWLI® (interferometrie multi-vlnových délek). Tato unikátní technologie poskytuje nanometrickou přesnost i při velké pracovní vzdálenosti a pracovním rozsahu a dále umožňuje absolutní určování polohy v rozsahu 1 mm.

Produkt

Platformy modelů LuphoScan jsou interferometrické, skenovací, metrologické systémy, určené pro ultrapřesné 3D bezkontaktní měření tvaru především rotačně symetrických povrchů, jako jsou např. sférické či asférické čočky. Měřit lze objekty o velikosti od 2 mm do 420 mm.

stáhnout dokumentaci v PDF