Využití proměnných k měření mnoha dílů jediným programem

Metrology 4.0 využívá proměnné, aby tvořil méně programů, zato pokročilejších. Pokud vyrábíte mnoho dílů s podobným designem nebo mají díly podobné vlastnosti, je to velmi užitečná funkce.

Metrology 4.0 umožňuje měření rozmanitých typů či velikostí dílů s jedinou programovou šablonou. Obsluhujete pouze jeden program, což samozřejmě šetří čas. Jakýkoliv vstup lze definovat jako proměnnou, ať jde o délku měření, nastavení analýz, či specifikaci tolerance. Jak to funguje?


Aby byl program schopen měřit různé velikosti nebo vlastnosti dílů, musí nejprve zjistit, jaký typ součástky má být měřen. Metrology 4.0 opět nabízí různé způsoby výběru typu dílu. Údaje o dílu lze získat například pomocí čtečky čárových kódů, uživatelským výběrem z rolovací nabídky nebo pokročilou automatickou detekcí. Ano, automatické rozpoznání přítomné součástky se dá udělat sloučením analýz Metrology 4.0 a zpětným vložením informace do programu. Například lze provést vstupní měření malé oblasti někde na dílu, z tohoto měření je analyzována určující vlastnost (např. vzdálenost průsečíků). Tento výsledek je předán zpět do programu, který pomocí podmínek (if, else...) určí, o kterou součástku se jedná. Jakmile je rozpoznán typ dílu, změní se proměnné programu, dle příslušného dílu.

Proměnné umí Metrology 4.0 načíst a doplnit i z externího textového souboru. To je další z jeho mimořádných schopností. Řekněme, že máme v textovém souboru popsány dva různé typy dílů: A a B. Jejich proměnné jsou zde zastoupeny od parametrů měření, jako je délka, po parametry analýz, jako je například Ls filtr. Textový soubor je programem automaticky načten a programové proměnné se nastaví podle typu dílu, který je právě přítomen. Následně se provede měření a analýza.

Zajímá Vás tato možnost? Podívejte se na video, nebo si přečtěte aplikační zprávu zde.